ILBF/BBC/TG4 Development Scheme for Drama Series
ILBF/BBC/TG4 Development Scheme for Drama Series

ILBF, BBC, and TG4 announce development scheme for drama series

The Irish Language Broadcasting Fund, TG4 and BBC Gaeilge are running a drama development scheme and are looking for applications from production companies who have relevant experience in the development and production of drama and who can develop and provide training to new talent.

The aims of this scheme are:

  • To develop 4-6 Irish language writers who do not have experience writing for screen.
  • To develop a new drama series.

We are looking for applications for a series with a strong sense of drama/storytelling as well as imaginative visuals. We are seeking a contemporary and light series with a wide audience appeal similar to Derry Girls, Fleabag, Catastrophe, The Young Offenders and This Way Up.

We are also looking for a development plan for 4-6 new Irish language writers who may have some writing experience but who have not written drama for screen before. A plan should be provided detailing how these writers will be found along with the support and training they will give them to ensure that they will be able to write a draft script for at least one episode of the television drama. This training and development should be provided through the medium of Irish as much as is possible.

Deadline: July 10th, 5pm. Decisions will be announced before the end of July.

Please read the GUIDELINES for more information about the application and eligibility.

Click HERE to apply.


Tá an Ciste Craoltóireachta Gaeilge, TG4 agus BBC Gaeilge ag reachtáil scéim forbartha drámaíochta agus táimid ag lorg iarratais ó chomhlachtaí físe leis an taithí cuí i bhforbairt agus i léiriú drámaíochta agus i dtaobh oiliúint a chuir ar fáil/talann úr a fhorbairt.

Is iad aidhmeanna na scéime seo ná:

  • 4-6 scríbhneoirí Gaeilge nach bhfuil taithí acu ar scríobh don scáileáin a fhorbairt.
  • Sraith drámaíochta úr a fhorbairt.

Táimid ag lorg iarratais do shraith ina bhfuil drámaíocht/scéalaíocht láidir agus samhlaíocht fhísiúil.  Sraith comhaimseartha, éadrom a bheith tarraingteach do lucht féachana leathan atá á lorg, macasamhail Derry Girls, Fleabag, Catastrophe, The Young Offenders agus This Way Up.

Táimid fosta ag lorg plean forbartha le 4-6 scríbhneoirí Gaeilge nár scríobh drámaíocht don scáileáin roimhe ach a bhfuil taithí scríbhneoireachta de shaghas éigin acu.  Ba chóir go mbeadh cur síos mion sa phlean seo ar aimsiú na scríbhneoirí agus an chinéal oiliúint agus tacaíocht a bheith curtha ar fáil ionas go mbeidh siad in inmhe dréacht scripte do chlár amháin (ar a laghad) den tsraith drámaíochta a scríobh.  An oiread agus is féidir ba chóir go mbeadh an oiliúint agus an fhorbairt seo ag tarlú trí mheán na Gaeilge.

Sprioc-am:  10ú Iúil, 5in.  Cinntí le fógairt faoi dheireadh mí Iúil.

Leigh na TREOIRLÍNTE le níos mó eolas a fháil faoin iarratas agus intofact le bhur dtoil.

Brú ANSEO l’iarratas a dhéanamh.