Industry: NI Screen Irish Language Broadcast Fund deadline announced for September 4th

The Irish Language Broadcast Fund has confirmed that it is accepting applications with a deadline of noon on Friday 4th September.

In a recent review of the programming output of the ILBF, the ILBF investment Committee indicated a wish to see more content targeted at children and content with particular relevance or appropriateness to Irish Language Learners.

The fund would welcome any enquiries in the interim period and would also encourage independent production companies to liaise with the broadcasters who have shown an interest in developing programme ideas, namely BBC NI, TG4 and RTÉ.

The Irish Language Broadcast Fund budget for the year 2015/16 to March 2016 is fully committed. Accordingly, the September Funding Round relates to funding from the 2016/17 budget.

Northern Ireland Screen is yet to receive confirmation of funding for the Irish Language Broadcast Fund beyond March 2016. However, rather than delay the decision making process, the ILBF Committee decided to continue as usual and make funding decisions subject to funds becoming available. They have taken this approach a number of times before. Northern Ireland Screen is optimistic that confirmation of funding for the Irish Language Broadcast Fund will come through in the coming months but they cannot provide any guarantee.

For further enquiries contact the Acting Head of ILBF Ceara Uí Mhuirí


 

Dearbhaíonn an Ciste Craoltóireachta Gaeilge go nglacfar le hiarratais le spriocdáta d’iarnóin ar an Aoine an 4ú Meán Fomhair. 

In athbhreithniú a rinneadh le déanaí ar chláir maoinithe ag an CCG, ba mhaith le Coiste Infheistíochta an CCG tabhairt le fios gur mian leo méadú a fheiceáil ar líon na gclár dírithe ar pháistí agus cláir oiriúnach d’fhoghlaimeoirí Gaeilge.

Cuireann an Ciste fáilte roimh aon fhiosrúchán idir an dá linn agus gríosann muid comhlachtaí léiriúcháin neamhspleácha le dhul i mbun pléite leis na craoltóirí agus suim léirithe acu i bhforbairt smaointí, is é sin BBC TÉ, TG4 agus RTÉ.

I láthair na huaire, tá maoiniú an Chiste den bhliain 2015/16 ar fad geallta a fhad le Márta 2016. Dá réir sin, baineann babhta maoinithe Méan Fomhair le maoiniú ó bhuiséad 2016/17.

Go dtí seo níl deimhniú faighte ag Scáileán Thuaisceart Eireann maidir le maoiniú an Chiste Craoltóireachta Gaeilge i ndiaidh Márta 2016. In ionad moill a chur ar an phróiseas cinnteoireachta, tá sé beartaithe ag Coiste an CCG cinnithe a dhéanamh mar is iondúil faoi réir maoiniú a bheith ar fáil. Tá an cur chuige thuasluaite glactha againn roimhe seo. Tá Scáileán Thuaisceart Éireann dearfach go dtiocfaidh deimhniú maidir le maoiniú an CCG sna míonna atá romhainn ach ní féidir linn geallúint a thabhairt.

Le tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil le Ceannasaí Gníomhach an CCG Céara Uí Mhuirí