ilDÁNA

#Industry: ilDÁNA – New Irish language arts documentary scheme announced

Fógraíonn Ionad Scannánaíochta na Gaillimhe i gcomhar le TG4 agus An Chomhairle Ealaíon ‘ilDÁNA’.

Tá ‘ilDÁNA’ cruthaithe le tacú le léiriú cláracha faisnéise teilifíse ar shaol agus déantús na n-ealaíon in Éirinn inniu. Beidh deis ag scannánóirí faoin scéim saothar faoi leith a chruthú faoin scéim a chuirfidh le saibhreas phríomhsceideal cláir TG4 agus a bhéas tionchar orthu ar lucht féachana leathan, náisiúnta.

Beidh cóiriú faoi leith atá cruthaitheach agus nuálach ag saothair atá coimisiúnaithe faoi ILDÁNA. Beidh gach réimse ealaíne san áireamh.  Tabharfar tús áite do shaothar comhaimseartha agus is féidir le saothar staire a bhfuil coiriú agus tábhacht comhaimseartha luaite leo a bheith san áireamh freisin. Beidh dhá scannán le uaisbhuiséad de €80,000 an ceann maoinithe sa chéad shéasúr don scéim ‘ilDÁNA’.  Seolfar an dá scannán le taispeántas pictiúrlanna agus deis do thréimhse dáileacháin amharclanna roimh chraoladh ar TG4 in bhfómhar 2018. 

Cliceáil anseo le haghaidh breis eolais.


Galway Film Centre in association with TG4 and the Arts Council/An Chomhairle Ealaíon have announced the launch of ‘ilDÁNA’.

‘ilDÁNA’ is designed to support the production of landmark creative documentary films on the arts in Irish. ‘ilDÁNA’ will provide film-makers with an opportunity to make distinctive ambitious works to enrich the TG4 primetime programme schedule and have a national impact with audiences.

Films commissioned for ‘ilDÁNA’ will provide a definitive creative treatment of their arts subject. All artistic disciplines will be considered. Contemporary subjects are preferred but contemporary treatments of historical works may also be considered. Two films will be funded with a budget of up to €80,000 each in the first season of the scheme. Both will launch with a dedicated cinema screening and will have a theatrical window before broadcast to a primetime TG4 audience in Spring 2018.

Full information is available here.