Irish Language Broadcast Fund New Entrants Scheme

#Training: Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund opens New Entrant Scheme

Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund is seeking applications from fluent Irish speakers for the ILBF New Entrant Scheme.

Trainees on the schemes will learn the craft of television while on placement with television production companies throughout Northern Ireland.

An essential criteria for all the schemes is that applicants must be fluent in written and spoken Irish.  A third level qualification in any of the following would be desirable: Irish; Media Studies; Accounting; Business Studies; Law.

New Entrants Scheme

The New Entrants Scheme in Television Skills is a 12 month paid placement (minimum wage) aimed at those who are new to the industry – [6 training places in total].

Deadline for receipt of applications:  5.00pm, Tuesday, 21st May 2019 (late applications will not be accepted). Interviews will take place on the 13th June.

For further information about the scheme and how to apply, click here.


Tá iarratais á lorg ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge ó dhaoine a bhfuil Gaeilge líofa acu do Scéim na nIontrálaithe Nua.

I rith na scéimeanna lánaimseartha beidh na hoiliúnaithe ag foghlaim cheird na teilifíse agus iad ar socrúchán ag comhlachtaí léiriúcháin teilifíse i dTuaisceart Éireann.

Caithfidh Gaeilge líofa a bheith ag na hoiliúnaithe, idir labhairt agus scríobh. Bheadh cáilíocht tríú leibhéal inmhianaithe go háirithe sna hábhair seo a leanas: na Meáin Chumarsáide; an Ghaeilge; Cuntasaíocht; Staidéar Gnó; Dlí.

SCÉIM NA nIONTRÁLAITHE NUA  

Is socrúchán bliana ar íocaíocht (ar íosphá) í an scéim d’Iontrálaithe Nua i Scileanna Teilifíse agus í dírithe ar dhaoine a bhfuil an earnáil nua acu – [6 áit ar fad].

Spriocdháta le haghaidh iarratas: 5.00i.n. Dé Máirt, 21 Belataine 2019 (ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh an spriocdháta). Beidh na hagallaimh ar siúl ar an 13 Meitheamh.

Tá tuilleadh eolais le fáil ar an scéim agus ar an dóigh le hiarratas a dhéanamh ach cliceáil anseo.